Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av förre Scania-vd:n Leif Östling. Den består av en grupp experter under ledning av tidigare statssekreterare, chefekonom vid SKR och Svenskt Näringsliv, Bettina Kashefi. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget. Från frågan om hur mycket mer pengar som behövs till våra viktiga välfärdssatsningar – till frågan om hur effektivt vi använder de medel som redan finns tilldelade. Med andra ord att svara på initiativtagare Leif Östlings bevingade frågeställning om vad vi får för pengarna.

Läs mer

Blogg

16 maj
OECDs Digital Government Index är dyster läsning 

Av admin

Ett av de viktigaste redskapen för att öka effektiviteten i den offentliga sektorn är att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen […]

Läs mer
29 april
Är mer pengar till polisen lösningen?

Av ES

Polisen har sedan 2018 fått ett ökat tillskott på ca 10 miljarder kronor. Trots det ser vi under påskhelgen svårigheter med […]

Läs mer
20 april
KD EFTERFRÅGAR SKATTENYTTA

Av M L

Kristdemokraternas profilfråga i valrörelsen kommer ånyo att vara vårdrelaterad. Skippa regionerna. Låt kommunerna ta hand om primärvården och staten om […]

Läs mer
13 april
HUR PÅVERKAS EFFEKTIVITETEN INOM SJUKVÅRDEN NÄR LEDARSKAPET STÄNDIGT BYTER HAND?

Av M L

Under de senaste 17 åren har Karolinska Universitetssjukhuset haft fyra olika sjukhusdirektörer vilka har suttit mellan tre och sju år.  […]

Läs mer
08 april
VILL DU STÖDJA KOMMISSIONEN?

Av M L

Kommissionen för Skattenytta tar nu emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet. Ge ditt stöd via […]

Läs mer
05 april
TANKEFEL OM EFFEKTIVISERING

Av M L

Att försöka effektivisera den statliga förvaltningen är ett ”allvarligt tankefel”. Det menar Britta Lejon, förbundsordförande för fackförbundet ST (SvD Debatt […]

Läs mer
Fler inlägg

Nyheter

Ann-Marie Begler och Leif Östling om bidragsbrott

Ann-Marie Begler och Leif Östling skriver i dag i Expressen om problemen inom Assistansersättningen.  LSS-reformen, som syftade till att ge bättre villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning, är i dag bortom politisk kontroll och fusket uppgår till miljardbelopp. Ann-Marie Begler arbetar numera för Kommissionen för Skattenytta och granskar användningen av skattemedel inom socialförsäkringen. Hon har tidigare bland annat varit generaldirektör för Försäkringskassan.  I morgon...

Ett akademiskt försök att politisera debatten

Leif Östling och Bettina Kashefi med replik i Svenska Dagbladet 26/3 2022. För oss i Kommissionen för skattenytta är det viktigt att inte bidra till att diskussionen om vad vi får för våra skattepengar blir politiskt vinklad. Vår utgångspunkt har varit att politiker till både vänster och höger tycker att det är viktigt att skattemedlen används effektivt. De reaktioner vi fått, och den diskussion som nu tagit fart, ger oss belägg för att vi därvidlag har rätt. De positiva reaktionerna på vårt...

Du betalar mer i skatt än du tror

För att ett skattesystem ska upplevas som legitimt brukar forskningen peka på fyra villkor som måste vara uppfyllda:  Bild av Steve Buissinne från Pixabay Skatterna måste upplevas som rättvisa Skattesystemet måste vara enkelt och begripligt Man måste se skatterna som ett mål att nå ett gemensamt uppsatt mål (infrastruktur/välfärd etc)  Man måste uppleva att ”alla andra” gör rätt för sig  En femte och än mer basal förutsättning är egentligen att för att kunna...

Sverige är snart fattigast i norden

Leif Östling och Bettina Kashefi skriver i Svenska Dagbladet 22/3 2022. Sverige är på väg att bli Nordens fattigaste land. Det är den sorgliga slutsats vi i Kommissionen för skattenytta tvingas dra i vår första delrapport ”Skattenytta, institutioner och välstånd” som presenteras i dag. OECD:s välståndsliga talar sitt tydliga språk. Välståndsutvecklingen är starkt korrelerad med skattenyttan. Hur vår skattefinansierade välfärd fungerar avgör förutsättningarna för företagande och tillväxt. Något...

Samtal om Skattenytta

Leif Östling och Bettina Kashefi berättar varför de startat Kommissionen för Skattenytta och vad de hoppas uppnå.

Vårdkvalitet förutsätter tillgänglighet och förtroende

Enligt en enkät från Nätverket mot cancer har mer än hälften av de som upptäcks ha cancer haft symptom mer än två månader. En tredjedel sökte vård inom en månad. Fyra av tio inledde behandling fem månader eller senare efter de första symptomen. För tre av tio krävdes mer än tre besök innan remiss skrevs.  Bild av Tung Nguyen från Pixabay Tillgänglighet och kvalitet i vården betraktas ofta som två olika frågor. Det är samtidigt väl känt att svensk sjukvård har allvarliga brister när det gäller...